SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD BAKAR
9

9.

Na temelju članka 30. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst) i članka 24. Statuta Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2004. donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Bakru za razdoblje od 1. siječnja 2002.
do 31. prosinca 2005. godine

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za razdoblje od 1. siječnja 2002. godine do 31. prosinca 2005. godine donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 20. ožujka 2002. godine i objavljen je u službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 6/02.

2. Navedenim programom određen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije i određenim rokom izgradnje.

3. Prema članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- Javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnja groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijena komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Prihodi potrebni za realizaciju Programa ostvareni su na način:

 

 

Plan 2003.

Ostvarenje 2003.

Indeks %

1.

Prihod od komunalnog doprinosa

600.000,00 kn

545.102,00 kn

91,00

2.

Kapitalni prihodi

265.000,00 kn

214.839,51 kn

81,00

3.

Naknada od koncesija

65.000,00 kn

56.065,00 kn

87,00

4.

Naknada za priključenje

400.000,00 kn

254.442,00 kn

64,00

5.

Prihod od županije

128.968,00 kn

128.968,00 kn

100,00

6.

Primici od zaduživanja

11.000.000,00 kn

10.000.000,00 kn

91,00

7.

Drugi izvori

 

55.683,41 kn

 

 

UKUPNO:

12.458.968,00 kn

11.255.099,92 kn

90,00

Za realizaciju programa u 2002. godini utrošeno je 2.700.950,70 kn, a u 2003. godini 11.255.099,92 kn.

5. Sredstva iz prethodne točke utrošena su po slijedećim namjenama:

5.1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

ROK
IZGRADNJE

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO
do 31. prosinca 2003.

1.

Uređenje dječjeg igrališta Gaj - Kukuljanovo

31. ožujka 2002.g.

70.000,00 kn

Da

64.402,90 kn

2.

Hortikulturno uređenje javne površine Ravničina - Kukuljanovo

31. prosinca 2003.g.

15.000,00 kn

Ne

-

3.

Uređenje javne površine ispred Doma kulture Škrljevo s nabavkom novih dječjih sprava

30. lipnja 2003.g.

35.000,00 kn

Djelomično

14.640,00 kn

4.

Popločenje platoa oko »jarbola« uz spomenik na Solnicama - Hreljin

31.prosinc 2003.g.

30.000,00 kn

Ne

-

5.

Uređenje plaže u Bakru

31.prosinc 2005.g.

400.000,00 kn

Djelomično

45.258,89 kn

6.

Prometna regulacija s izgradnjom parkirališta u Bakru

31.prosinc 2003.g.

250.000,00 kn

Da

224.801,29 kn

7.

Uređenje rive u Bakru

31.prosinac 2005.g.

3.000.000,00 kn

Djelomično

142.105,00 kn

8.

Izgradnja višenamjenskog igrališta u Praputnjaku

31.prosinac 2003.g.

150.000.00 kn

Da

294.177.38 kn

9.

Uređenje javne površine Jaz-Bakar

30.lipanj 2004.g.

1.500.000,00 kn

Ne

-

10.

Uređenje višenamjenskog igrališta u Krasici

31.prosinac 2004.g.

400.000,00 kn

Ne

-

11.

Uređenje dječjeg igrališta ispod zdravstvene stanice Hreljin

31.prosinac 2003.g.

50.000,00 kn

Da

55.129,36 kn

 

SVEUKUPNO

 

5.900.000,00 kn

 

840.514,82 kn

5.2 NERAZVRSTANE CESTE

 

 

ROK
IZGRADNJE

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO DO 31. prosinca 2003.

 

Izgradnja nogostupa i ugibališta na potezu od zdravstvene stanice u Škrljevu do Doma kulture u Kukuljanovu

31.prosinac 2002.g.

500.000,00 kn

Djelomično

685.537,88 kn

2.

Nastavak izgradnje nogostupa od crkve do Podola i okretišta autobusa Podola - Kukuljanovo

31.prosinac 2005.g.

200.000,00 kn

Ne

-

3.

Izgradnja autobusnog ugibališta na Škrljevu (Ožbolt)

31.prisnac 2003.g.

30.000,00 kn

Da

13.758,79 kn

4.

Izgradnja autobusne čekaonice
ispod »Ravničine« - Škrljevo

31.prosinac 2003.g.

30.000,00 kn

Ne

-

5.

Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta u Škrljevu: Ravničina, Borići

31.ožujak 2002.g.

62.000,00 kn

Da

122.855,33 kn

6.

Asfaltiranje postojećih makadamskih cesta u Krasici-Zamišćići-TS Meline
- od kbr. 47 d do 47 a
- kbr. 49, 49 c
- Randiška
Višnjevica do kbr. 8

31.prosinac 2003.g.

325.000,00 kn

Da

347189,42 kn

7.

Rekonstrukcija ceste od spomenika na Krasici prema Mišćićima

30.lipanj 2003.g.

140.000,00 kn

Ne

-

8.

Asfaltiranje ceste za novo naselje Kukurin - Škrljevo

31.prosinac 2003.g.

250.000,00 kn

Ne

-

9.

Izgradnja autobusnog ugibališta i čekaonice na Praputnjaku

31.prosinac 2002.g.

40.000,00 kn

Ne

-

10.

Izgradnja okretišta autobusa Kalvarija - Hreljin

30.lipanj 2002.g.

80.000,00 kn

Ne

19.032,00
(za izradu projekta)

11.

Zlobin - asfaltiranje od Gmajnice do budućeg reciklažnog dvorišta

31.prosinac 2002.g.

75.000,00 kn

Da

66.130,10 kn

12.

Asfaltiranje ceste Žuljevac i Prdočaj - vikend naselje Zlobin

31.prosinac 2003.g.

100.000,00 kn

Da

43.748,92 kn

13.

Asfaltiranje ceste Hreljin - lokacija Dorijsko - Glavičina
- Tursko od Meja Gaj 74 do Hreljin kbr.40
- Ružić Selo – ispod kbr. 63-67
- Uršićev progon - Ružić Selo 134 - 119

31.prosinac 2003.g.

180.000,00 kn

Da

175.661,31 kn

14.

Rekonstrukcija ceste prema groblju na Hreljinu

31.prosinac 2005.g.

400.000,00 kn

Ne

-

15.

Izgradnja ceste novo naselje - Klanac - Bakar

31.prosinac 2003.g.

350.000,00 kn

Ne

-

16.

Izgradnja nogostupa od skretanja za Jelovku do centra sa uređenjem ugibališta

31.prosinac 2002.g.

200.000,00 kn

Djelomično

446.687,02 kn

17.

Izgradnja prilazne ceste novom groblju u Bakru

31.prosinac 2005.g.

1.000.000,00 kn

Ne

-

18.

Cesta za novo naselje Gržićevo kod kućnog broja 88 - Kukuljanovo

31.ožujka 2003.g.

300.000,00 kn

Ne

-

19.

Nastavak izgradnje prilazne ceste do Slobodne zone Kukuljanovo -
- zemljani radovi na prilaznoj cesti

31.prosinac 2003.g.

1.790.000,00 kn

Ne

-

20.

Izrada habajućeg sloja asfalta - plato B - 1

31.prosinac 2003.g.

370.000,00 kn

Ne

-

21.

Zemljani radovi na platou E - Radna zona R-27

31. prosinac 2005.g.

2.450.000,00 kn

Ne

-

22.

Izgradnja nerazvrstane ceste na platou F - pripremni radovi

31.prosinac 2005.g.

1.900.000,00 kn

Ne

-

 

SVEUKUPNO

 

10.772.000,00 kn

 

1.920.600,77 kn

5.3 JAVNA RASVJETA

 

 

ROK
IZGRADNJE

PLANIRANO

IZVEDENO

Utrošeno do 31. prosinca 2003.

1.

Bakar -Klanac

31.prosinac 2003.g.

85.000,00 kn

Ne

-

2.

Bakar- Kaštel
- reflektorska rasvjeta

31.prosinac 2003.g.

30.000,00 kn

Ne

-

3.

Hreljin kod kbr. 299, Tursko, Plase

31.prosinac 2002.g.

50.000,00 kn

Ne

-

4.

Krasica - Višnjevica kbr. 6

31.prosinac 2002.g.

8.000,00 kn

Ne

-

5.

Škrljevo - naselje Kukurin

31.prosinac 2003.g.

35.000,00 kn

Ne

-

6.

Zlobin - Žuljevac, Gorice

31.svibanj 2002.g.

20.000,00 kn

Da

5.461,94

7.

Izgradnja infrastrukture javne rasvjete za radne zone -Kukuljanovo - Susanićevo, Škrljevo-Učivac, Krasica - Rebar, Hreljin - Izomont, Lunga

31. prosinac 2004.g.

150.000,00 kn

Ne

-

8.

Izgradnja dijela sustava javne rasvjete u R-29

31. prosinac 2005.g.

500.000,00 kn

Ne

-

9.

Izgradnja rasvjete ispred župne crkve u Praputnjaku prema postojećem projektu

31.siječanj 2003.g.

80.000,00 kn

Da

49.385,60 kn

 

SVEUKUPNO

 

958.000,00 kn

 

54.847,54 kn

5.4 OPSKRBA PITKOM VODOM

 

 

ROK
IZGRADNJE

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO do 31. prosinca 2003.

1.

Sufinanciranje izgradnje vodovoda Zlobin

31.prosinac 2003.g.

6.000.000,00 kn

Da

6.701.449,22 kn

2.

Sufinanciranje izgradnje vodovoda Plosna, Ponikve, Bovan

31.prosinac 2004.g.

250.000,00 kn

Djelomično

115.224,93 kn

3.

Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže Jelovka 299, stara cesta Škrljevo - Krasica

31. prosinac 2003.g.

100.000,00 kn

Ne

-

4.

Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže Bakar - Klanac

31. prosinac 2003.g.

100.000,00 kn

Ne

-

5.

Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže za radne zone Susanićevo - Kukuljanovo, Učivac - Škrljevo, Rebar - Krasica, Hreljin - Izomont, Lunga

31.prosinac 2005.g.

500.000,00 kn

Ne

-

 

SVEUKUPNO

 

6.950.000,00 kn

 

6.816.674,15 kn

5.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

 

 

ROK
IZGRADNJE

PLANIRANO

IZVEDENO

Utrošeno do 31. prosinca 2003.

1.

Izgradnja gradskog kolektora Bakar (sufinanciranje - rješavanje imovinsko pravnih odnosa)

31.prosinac 2005.g.

4.000.000,00 kn

Ne

-

2.

Izgradnja oborinske kanalizacije Bakar - nova cesta Klanac

31.prosinac 2003.g.

80.000,00 kn

Ne

-

3.

Izgradnja oborinske odvodnje - Lonja - Hreljin

30.svibanj 2002.g.

500.000,00 kn

Da

1.083.794,07 kn*

4.

Rješavanje oborinske odvodnje s javnih površina, a temeljem Izvještaja Hrvatskih voda i pojedinačnih zahtjeva.
Kukuljanovo 146,132,82, 199, 202/1, 207 C
Škrljevo, Kalvarija, iza crkve
Praputnjak 82, Hreljin 19A, 91

30.lipanj 2003.g.

350.000,00 kn

Djelomično

66.473,04 kn
Kalvarija
- Škrljevo
i Praputnjak 82

5.

Oborinska odvodnja Škrljevo - željeznička stanica

30.lipanj 2002.g.

60.000,00 kn

Da

323.125,72 kn

6.

Spoj kanalizacije radnih zona R-29 i R - 27; priprema i izgradnja tlačnog cjevovoda

31.prosinac 2005.g.

8.240.000,00 kn

Ne

-

 

SVEUKUPNO

 

13.230.000,00 kn

 

1.473.392,83 kn

*Nastavak investicije u 2003. godini - zajedno sa rješavanjem oborinske odvodnje, odnosno izgrađenim kolektorom i upojnim bunarom na cesti Lonja - Hreljin izgrađeno je autobusno ugibalište i nogostup radi sigurnosti prometa.

5.6. IZGRADNJA GROBLJA

 

 

ROK
IZGRADNJE

PLANIRANO

IZVEDENO

UTROŠENO do 31. prosinca 2003.

1.

Proširenje groblja Hreljin

31.prosinac 2003.g.

1.500.000,00 kn

Da

2.179.866,15 kn

2.

Izgradnja grobnih mjesta - groblje Kukuljanovo

31.prosinac 2002.g.

250.000,00 kn

Da

352.421,46 kn

3.

Izgradnja grobnih mjesta Škrljevo prema postojećoj projektnoj dokumentaciji - sanacija staze i centralnog križa u starom dijelu groblja

31.prosinac 2003.g.

150.000,00 kn

Da

141.053,23 kn

4.

Groblje Bakar - izrada potpornog zida oko mrtvačnice

30.travanj 2002.g.

150.000,00 kn

Da

148.680,06 kn

5.

Izrada idejnog rješenja centralnog križa na novom groblju Bakar, oblaganje pretinaca za urne, sanacija ulaznog portala, izgradnja zajedničke kosturnice

30.lipanj 2003.g.

200.000,00 kn

Djelomično

27.999,61 kn

6.

Groblje Praputnjak - postava centralnog križa i križa na mrtvačnici

31.listopad 2002.g.

25.000,00 kn

Ne

-

7.

Izgradnja novog groblja u Bakru

31. prosinac 2005.

3.000.000,00 kn

Ne

-

 

SVEUKUPNO

 

5.275.000,00 kn

 

2.850.020,51kn

KLASA: 021-05/04-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-04-18

Bakar, 31. ožujka 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Bakra

Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr