SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 47. Ponedjeljak, 23. studenog 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
61

59.

Na temelju članka 6. i 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« RH broj 33/01, 10/02 45/ 03, 43/04, 40/05, 44/05 i 109/07) i članka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 5. sjednici održanoj dana 22. listopada 2009. godine utvrdilo je sljedeću

ODLUKU
o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća i početku
obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća

I.

Utvrđuje se da je dana 2. rujna 2009. godine počelo mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Alenu Bruketi, ing., s prebivalištem u Novom Vinodolskom, Prisika 4b.

II.

Utvrđuje se da je Ivana Rubčić, s prebivalištem u Novom Vinodolskom, Prisika 17, dana 12. listopada 2009. godine počela obnašati dužnost zamjenika člana Gradskog vijeća.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-09-7

Novi Vinodolski, 8. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=641&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr