SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

86.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Punat

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Punat (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) izabrani su:

1. Ive Baljak, Malonogometni klub Punat,

2. Lana Orlić, Udruga »Puntarske užance« Punat,

3. Niko Orlić, Općinska organizacija HDZ, Punat,

4. Daniel Strčić, Malonogometni klub Punat,

5. Mateo Žorić, KUD Punat.

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je dvije godine.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-09-13

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr