SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

82.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine »Črnika« d.o.o. Punat

Članak 1.

Za jedinog člana Skupštine KD »Črnika« d.o.o. Punat imenuje se:

1. Mladen Juranić, Punat, I. G. Kovačića 24, općinski načelnik

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o razrješenju i imenovanju članova Skupštine KD »Črnika« d.o.o. Punat (KLASA: 021-05/05-01/7; URBROJ: 2142-02-01-05-14 od 14. lipnja 2005. godine).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-09-9

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr