SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

81.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 9. Odluke o osnivanju Puntarske zaklade za starije i nemoćne osobe (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06, 49/06 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju zakladne uprave Puntarske zaklade
za starije i nemoćne osobe

Članak 1.

U Zakladnu upravu imenuju se:

1. Dragutin Žic, Punat, Pešćivica 16

2. Mladen Juranić, Punat, I. G. Kovačića 24

3. vlč. Saša Ilijić, Omišalj, Medrmuniće 31

4. Marica Žic, Punat, Kolušin 28A

5. Vinko Paladin, Punat, Pešćivica 16

Članak 2.

Zakladna uprava će na svojoj konstituirajućoj sjednici među članovima iz članka 1. ove Odluke izabrati predsjednika i potpredsjednika Zakladne uprave.

Članak 3.

Mandat članova Zakladne uprave traje 4 godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Zakladne uprave Puntarske zaklade za starije i nemoćne osobe (KLASA: 021-05/08-01/1; URBROJ: 2142-02-01-08-11 od 10. ožujka 2008. godine).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-09-8

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr