SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA PUNAT

76.

Temeljem članka 55. i članka 68. st. 2 i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), čl. 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i čl. 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Plana Proračuna Općine Punat za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 1. Plana proračuna Općine Punat za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) mijenja se i glasi: Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2009. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2009. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-4-09-7

Punat, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51521&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr