SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
8

8.

Na temelju članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), članka 32. stavak 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02 i 122/02) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 7/03) po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine »Njivice - Omišalj«, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o zabrani i ograničenju građevinskih radova
na području općine Omišalj

I. UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovom se odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova na području Općine Omišalj, tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojemu se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

II. ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova - sve neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi - izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva, te obrtnički radovi na izradi električnih i vodovodnih instalacija.

2. Područje zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova se zabranjuje ili ograničava, na područjima turističkih mjesta kako slijedi:

a) naselje Njivice

b) dio naselja Omišalj i to: sve ulice stare jezgre, Veli Kijec, Mali Kijec, Stran, Večja, Jadranska ulica, Zagradi, Riva, Kančinar, Pod Kačini, Buč, Brgučena, Medermunići, Bjanižov i Baječ.

3. Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom smatraju se godišnja (kalendarska) razdoblja od 15. lipnja do 1. rujna.

4. Vrijeme zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

Za područja i u razdobljima iz članka 3. i 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba članka 3., 4. i 5. ove Odluke Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog interventnih radova.

III. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 7.

Za slučaj izvođenja građevinskih radova protivno propisanim vremenskim ograničenjima (članak 4. i 5. ove Odluke) izreći će se globa investitoru i izvođaču radova i to:

a) fizičkoj osobi od 200,00 kuna

b) pravnoj osobi od 1.000,00 kuna.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 334-01/04-01/6

Ur. broj: 2142-06-377-04-01-1

Omišalj, 30. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Anto Trogrlić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr