SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA DOBRINJ

61.

Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09), u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i člankom 49. i 93. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 23. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju
za obavljanje komunalnih usluga crpljenja, odvoza
i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih
i crnih jama na području Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjeljivanja koncesije za obavljanje komunalnih usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo provodi postupak dodjeljivanja koncesije iz članka 1. ove odluke na način da vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih i o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku.

Članak 3.

Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Tea Orlić Mihajić, predsjednica,

2. Zdenko Kirinčić, član,

3. Igor Fugošić, član.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-32/02

Ur. broj: 2142-04-02-09-20

Dobrinju, 23. listopada 2009.

Općinski načelnik

Općine Dobrinj

Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr