SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
8

6.

Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03-pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj 23. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica na području
Općine Omišalj za vrijeme turističke sezone

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme prodavaonica na području Općine Omišalj za vrijeme turističke sezone, vrste prodavaonica i dani u tjednu kada te prodavaonice trebaju raditi sukladno turističkim potrebama Općine.

Članak 2.

Turistička sezona na području općine Omišalj sukladno posebnom propisu, započinje 1. travnja, a završava 31. listopada.

Članak 3.

Za vrijeme turističke sezone sve prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo mogu raditi: radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom na način da:

- započnu s poslovanjem najranije u 6,00 sati,

- završe s poslavanjem najkasnije u 24,00 sata.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno ili dvokratno, prema odluci trgovca, unutar utvrđenog radnog vremena iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo može i na pisani i obrazloženi zahtjev trgovca, posebnom odlukom odrediti i drugačije radno vrijeme od onoga utvrđenog u članku 3. ove Odluke, ukoliko se ocijeni da za to postoji interes Općine, te postoje i drugi uvjeti za poslovanje i rad trgovca u predloženom radnom vremenu (poštujući odredbe Zakona o blagdanima i neradnim danima u RH i Zakona o radu).

Članak 5.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo Općine o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje osam dana prije zatvaranja.

Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice, trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/27

Ur. broj: 2142-06-04-01-7

Omišalj, 23. ožujka 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OMIŠALJ

Josip Šepčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr