SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI

56.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing., donosi dana 13. studenoga 2009. godine sljedeću

DOPUNU
Plana prijma u službu u upravna tijela Grada
Novog Vinodolskog za 2009. godinu

I.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 3/09) u točci II. stavak 1. podtočka 4. dodaje se 2. alineja koja glasi:

» - 1 (jedan) vježbenik sa visokom stručnom spremom, ekonomski smjer«.

II.

Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-09-2

Novi Vinodolski, 13. studenoga 2009.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=640&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr