SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA BAŠKA
19

22.

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 I 170/ 03), sukladno odredbama članka 68. stavak 2. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/ 98, 73/02 i 153/02), te članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Propisa o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija

Članak 1.

U Propisu o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 08/03 i 11/03) u članku 2., stavku 1. točka I. mijenja se glasi:

»I. mjesto Baška:

1. javne površine:

. dio Ulice Emila Geistlicha - od restauranta »Strand« do hotela »Zvonimir«,

. dijelovi Ulice Palada - ispod parka »Marjan«, počev od površine ispod početka parka do kbr. 1 i lokacija »Macel«,

. Uskočka ulica,

. Ulica kralja Zvonimira - isključivo dio ispred dječjeg odmarališta »Murska Sobota«, uz ogradni zid (desna strana ulice)

. dio Ulice Zarok - uz telefonsku govornicu,

. parkiralište Gruh - prodaja plina; prodaja konfekcioniranog sladoleda i konfekcioniranog pića,

. ŠRC »Zablaće«, igralište za mini golf - prodaja konfekcioniranog sladoleda i konfekcioniranog pića,

2. privatne površine - isključivo one površine koje ne graniče neposredno s javnom površinom ( površine unutar kampova i sl.), u skladu s važećim dokumentima prostornog uređenja, odnosno prodaja izvan prostorija se može obavljati na privatnim površinama isključivo uz uvjet da je prodajno mjesto udaljeno najmanje 10 m od javne prometno-pješačke površine.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Ne dozvoljava se izlaganje i prodaja robe iz asortimana ispred trgovina u dijelu Ulice kralja Zvonimira od kbr. 1 do križanja iste ulice s Ulicom kralja Tomislava.

Izlaganje i prodaja robe iz asortimana na površinama ispred trgovina, koje se nalaze izvan dijela Ulice kralja Zvonimira, naznačenog u stavku 1. ovoga članka gdje je to izričito zabranjeno, moguća je isključivo uz posebno odobrenje odsjeka nadležnog za komunalne poslove Općine Baška.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/5

Ur. broj: 2142-03-04-4

Baška, 25. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Čubranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr