SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA BAŠKA
19

21.

Temeljem članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), te članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu
graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi
na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razdoblja kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi bilo kakvi građevinski radovi i područja Općine Baška na koje se zabrana izvođenja građevinskih radova odnosi, te iznimke na koje se u određenim slučajevima spomenuta zabrana izvođenja građevinskih radova ne primjenjuje.

Članak 2.

Građevine se ne mogu graditi, niti se mogu izvoditi bilo kakvi građevinski radovi u razdobljima i na područjima Općine Baška, kako slijedi:

. od 15. svibnja do 15. rujna - na području naselja Baška,

. od 15. lipnja do 31. kolovoza - u naseljima Batomalj, Draga Bašćanska, Jurandvor.

Članak 3.

U razdobljima i na područjima utvrđenima u članku 2. iznimno se mogu izvoditi građevni radovi, kako slijedi:

. interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog,

. žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš,

. završni obrtnički radovi unutar prostorija, kojima se ne stvara buka, niti nastaju onečišćenja izvan građevine odlaganjem građevnog materijala i otpada,

. završni radovi na građevinama, objektima i uređajima, čije trajanje se procijeni na najviše 5 dana, a neizvođenje kojih bi se negativno odrazilo na estetski izgled naselja ili dijela naselja, ili bi za posljedicu imalo otežano ili onemogućeno korištenje javnih i zelenih površina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

. gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

Potrebu izvođenja radova iz prethodnog stavka utvrđuje, te dozvolu za izvođenje istih daje nadležno tijelo za komunalni sustav Općine Baška.

Članak 4.

Poslove inspekcijskog nadzora primjene, odnosno pridržavanja odredbi, ove Odluke obavlja građevinska inspekcija samostalno, ili po prijavama zaprimljenima od komunalnog redara Općine Baška, te od drugih fizičkih i pravnih osoba.

Za nepridržavanje odredbi ove odluke, protiv prekršitelja se primjenjuju kaznene odredbe Zakona o gradnji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/5

Ur. broj: 2142-03-04-5

Baška, 25. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Čubranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr