SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD BAKAR
48

51.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 29. listopada 2009. godinu donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro sljedeće nekretnine:

- k.č. br. 7436/4 upisana u P I k.o. Kukuljanovo, šuma, površine 166 m2 i

- k.č. br. 7436/6 upisana u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 966 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-09-9

Bakar, 29. listopada 2009.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr