SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

128.

Na temelju članka 121. stavak 2. , u vezi s člankom 119. stavak 1. podstavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici 28. listopada 2009. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Brod na Kupi

I.

Dalibor Fak, predstavnik Učiteljskog vijeća u Školskom odboru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Brod na Kupi, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Ana Mihelčić Šamec imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Brod na Kupi, kao predstavnica Učiteljskog vijeća.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-21

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr