SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

122.

Na temelju članka 28. točka 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici 28. listopada 2009. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Donose se Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine.

(Strateške smjernice sastavni su dio ovog Zaključka)

2. Strateške smjernice objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na Internet stranici Primorsko-goranske-županije.

3.a) Otvara se javna rasprava o Strateškim smjernicama iz točke 1. ovog Zaključka.

b) Javna rasprava traje do 1. ožujka 2010. godine

c) Primjedbe i prijedlozi, što uključuje primjedbe i prijedloge radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijske skupštine, mogu se dati u pisanom obliku na adresu: Primorsko-goranska županija, Rijeka, Adamićeva 10 (uz naznaku: »Strateške smjernice - javna rasprava).

4. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 8 dana od donošenja ovog Zaključka obavijest o otvaranju javne rasprave objavi u »Novom listu« i na Internet stranici Primorsko-goranske županije te da o tome obavijesti članove Županijske skupštine i predsjednike radnih tijela Županijske skupštine.

5. Zadužuje se Župan Primorsko-goranske županije da do 1. lipnja 2010. godine izvijesti Županijsku skupštinu o rezultatima javne rasprave i o mogućoj potrebi pristupanja izmjenama i dopunama Strateških smjernica odnosno o uključivanju prispjelih primjedbi odnosno prijedloga u dokument Razvojna strategija Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-6

Rijeka, 28. listopada 2009.

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Zaključak o donošenju Strateških   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=00001&odluka=122
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr