SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA PUNAT
73

75.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09 i 35/09) donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupaka
javnih natječaja

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu postupaka javnih natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo provodi sve postupke javnih natječaja, osim onih koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela, a posebice:

- nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude,

- otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj te da li su potpune,

- sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja općinskom načelniku.

Članak 3.

Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Ivana Strčić, predsjednica,

2. Milan Mrakovčić - Pavlić, član,

3. Hrvoje Demo, član.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/09-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-2-09-1

Punat, 23. rujna 2009.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51521&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr