SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA PUNAT
73

74.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09) donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za građansku prevenciju na području Općine Punat

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za građansku prevenciju na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Nadležnost Povjerenstva je:

- razmatranje i procjenjivanje raznih oblika poremećaja ponašanja na području Općine Punat,

- predlaganje mjera za preventivno djelovanje i suzbijanje raznih oblika poremećaja ponašanja.

Povjerenstvo ima pet članova.

Članak 3.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Renata Klepac, predsjednica

2. Gordan Franolić, član

3. Maja Lenić, član

4. Martina Maračić, član

5. Milan Mrakovčić - Pavlić, član

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za građansku prevenciju (KLASA: 021-05/05-01/10; UR. BROJ: 2142-02-01-05-20 od 6. rujna 2005. godine).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/8

Ur. broj: 2142-02-01-2-09-1

Punat, 15. rujna 2009.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51521&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr