SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA PUNAT
73

73.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09) donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za obilježavanje »Andrinje«

Članak 1.

U Povjerenstvo za obilježavanje »Andrinje« imenuju se:

1. Gordan Franolić, predsjednik

2. vlč. Saša Ilijić

3. Renata Klepac

4. voditelj Područne škole Punat - OŠ »Fran Krsto Frankopan«

5. voditelj Područnog vrtića Punat - DV »Katarina Frankopanska«

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Povjerenstva za obilježavanje »Andrinje« (KLASA: 021-05/05-01/10; UR. BROJ: 2142- 02-01-05-16 od 6. rujna 2005. godine).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/7

Ur. broj: 2142-02-01-2-09-1

Punat, 15. rujna 2009.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51521&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr