SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

27.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 16. listopada 2009. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08 i 15/09) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-12

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr