SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

31.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Lovran

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/09) u članku 4. dodaju se nove alineje koje glase:

»- ukidanje obveze izrade urbanističkih planova uređenja UPU 9 - izdvojeni dio naselja Lovran (NA 12), UPU - 10 izdvojeni dio naselja Medveja - Kali (NA 5), UPU 11 - izdvojeni dio naselja Medveja - Na Sele (NA 61) i UPU 5 - turističko naselje Liganj (T22 i/ili T1), uz promjenu iz namjene ugostiteljsko-turističke (T22 i/ili T1) u građevinsko područje naselja (NA 21).«

- izmjena drugih namjena u obuhvatu PPUO Lovran i ostale promjene za koje se ukaže potreba tijekom izrade izmjena i dopuna PPOU Lovran, a sukladno zahtjevima Općine Lovran.«

Članak 2.

U članku 10. dodaje se nova alineja koja glasi:

»- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka«.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/29

Ur. broj: 2156/02-01-09-33

Lovran, 22. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr