SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA LOKVE
73

36.

Na temelju članka 32. st. 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07 i 125/089) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lokve objavljuje

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

1. Kandidat GORDANA BOŽIĆ

Zamjenik kandidata BOJAN BAŠIĆ

HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI
DEMOKRATI

-nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

2. Kandidat ŽELJKO ČOP

Zamjenik kandidata SANDRA OKANOVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

-nije bilo troškova vezanih za izbornu promidžbu te nisu primljena financijska sredstva

3. Kandidat DANIELA GRŽANIĆ

Zamjenik kandidata ANTON MRKVIČKA

HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA

-nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

4. Kandidat BORIS JAJAŠ

Zamjenik kandidata EDUARD CENČIĆ

NEZAVISNI KANDIDAT

-nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

5. Kandidat ANTON MIHELČIĆ

Zamjenik kandidata PETRA KULAŠ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

-sredstva za kandidata Antona Mihelčića

4.200,00 kuna - iz proračuna prema Zakonu o financiranju pol. stranaka,

- struktura troškova

Reprezentacija 3.184,15 kn

Ostale usluge 683,20 kn

- sredstva za kandidata Petru Kulaš

2.200,00 kuna - iz proračuna prema Zakonu o financiranu pol. stranaka

- struktura troškova

Promidžbeni materijal 500,00 kn

Reprezentacija 1.364,63 kn

Ostale usluge 292,80 kn

6. Kandidat RADOVAN ŠTIH

Zamjenik kandidata SANJA BRADIČIĆ

HRVATSKA STRANKA PRAVA

-nije bilo troškova vezanih za izbornu promidžbu te nisu primljena financijska sredstva

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lokve nije bilo u mogućnosti udovoljiti u potpunosti odredbi čl. 33. st. 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba s obzirom na to da ostale stranke nisu udovoljile zakonskoj obvezi da u roku od 14 dana od dana objave služenih rezultata izbora nadležnom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave dostave izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu.

Klasa: 013-01/09-01 /26

Ur. broj: 2112-02/2-09-01

Lokve, 15. listopada 2009.

Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Dinko Urh, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr