SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD RAB
73

65.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog rukovoditelja tijela Gradske uprave, Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 19. listopada 2009. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu

I.

Plan prijma u službu donosi se za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije za 2009. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Gradonačelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev rukovoditelja upravnog tijela.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu, Klasa: 080-01/ 09-01/01, Ur.broj: 2169-01-01-09-01 od 19. siječnja 2009. i Dopuna Plana prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu, Klasa: 023-05/09-01/02, Ur.broj: 2169-01-01-09-02 od 8. srpnja 2009. godine.

V.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/23

Ur. broj: 2169-01-01-09-01

Rab, 19. listopada 2009.

Gradonačelnik

Zdenko Antešić, dipl. ing., v. r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2009. GODINU

 

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2009.  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr