SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

43.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08 i 12/09, dalje: Program) mijenja se i glasi:

Popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima mijenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 3.554.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 600.000 kuna, iz ostalih sredstava Proračuna 1.207.000 kuna te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 1.747.000 kn.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-09-12

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje objeka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr