SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

41.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevicu za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08, 55/08 i 12/09; dalje: Proračun) mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-09-11

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljev  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr