SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD VRBOVSKO
39

42.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 34. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 1. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača

Članak 1.

Ovim Odlukom osniva se Povjerenstvo za popise birača Grada Vrbovskog, koja ima predsjednika i dva člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

Predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz reda članova Gradskog vijeća Grada Vrbovskog, a članovi i njihovi zamjenici mogu biti imenovani iz reda građana.

Povjerenstvo za popise birača imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Povjerenstvo za popise birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nadležno tijelo nije usvojilo i potvrđuje popis birača.

Članak 3.

U Povjerenstvo za popise birača imenuju se:

1.1. Jasna Božić - za predsjednicu

1.2. Boško Vujnović - za člana

1.3. Zdravko Osojnički - za člana

2.1. Goran Vučinić - za zamjenika predsjednika

2.2. Sanja Bradić - za zamjenicu člana

2.3. Dražen Skender - za zamjenika člana.

Članak 4.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 013-01/09-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 1. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr