SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD VRBOVSKO
39

41.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) i članka 20. i 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 1. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora
za izbor i imenovanja

Članak 1.

U Odluci o izboru Odbora za izbor i imenovanja u točci 2. riječ »člana« zamjenjuje se riječju »potpredsjednicu«, te se dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. Nikola Mamula - za člana

5. Boris Gudac - za člana.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 024-02/09-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/09-

Vrbovsko, 1. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr