SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD VRBOVSKO
39

40.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 1. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2009. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2009. godinu brojka »1.427.880,00« zamjenjuje se brojkom »1.650.988,00«, a plan rashoda za naknade građanima i kućanstvima mijenja se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 Članak 3.

Članak 7. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-01/09-01-11

Ur. broj: 2193-01-01/09-1

Vrbovsko, 1. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr