SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD BAKAR
8

8.

Na temelju odredbe članka 26. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst i 170/03), te članka 64. Statuta Grada Bakra, Gradsko Poglavarstvo Grada Bakra, na 108. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2004. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Bakra u 2004. godini

Članak 1.

Članak 2. točka 6. Odluke o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Bakra u 2004. godini (»Službene novine« broj 35/03), mijenja se i glasi:


Travanj Svibanj Lipanj


04. NB TRGOVINA Škrljevo 79a 01. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 06. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199

11. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 02. NB TRGOVINA Škrljevo 79a 10. NB TRGOVINA., Škrljevo 79a

12. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 09. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 13. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb

18. NB TRGOVINA., Škrljevo 79a 16. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 20. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199

25. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 23. NB TRGOVINA Škrljevo 79a 22. NB TRGOVINA , Škrljevo 79a

30. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 25. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb

27. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199


Srpanj Kolovoz Rujan


04. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a 01. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 05. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb

11. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 05. Andrijanić d.o.o, Škrljevo 199 12. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199

18. Andrijanić d.o.o, Škrljevo 199 08. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a 19. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a

25. NB TRGOVINA , Škrljevo 79a 15. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 26. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb

22. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 29. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a


Listopad Studeni Prosinac


03. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 01. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 05. Brodokomerc d.o.o., Škrljevo bb

08. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a 07. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a 12. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199

10. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 14. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb 19. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a

17. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 21. Andrijanić d.o.o., Škrljevo 199 26. Brodokomerc d.o.o., Škrljevo bb

24. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a 28. NB TRGOVINA, Škrljevo 79a

31. Brodokomerc Nova, Škrljevo bb

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 330-03/03-01/01

Ur. broj: 2170-02-02-04- 2/MS

Bakar, 30. ožujka 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA BAKRA

Predsjednik Poglavarstva
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr