SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD VRBOVSKO
39

34.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/ 09) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 1. listopada 2009. godine, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture na
području Grada Vrbovskog za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 55/08) utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2009. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 Članak 4.

Za ostvarenje ove Izmjene programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01-8

Ur. broj: 2193-01-02/09-1

Vrbovsko, 1. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dražen Mufić dipl. ing., v.r.

 

I. izmjena i dopuna Programa građenja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr