SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRK
57

41.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 31. kolovoza 2009. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/09-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 28. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=635&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr