SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRK
57

39.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) u članku 22. stavku 1. točki b) riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 55. stavku 4. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 3.

U članku 102. stavku 2. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 4.

U članku 182. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/09-01/14

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 28. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=635&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr