SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
5

5.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02) i članka 64. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 19. ožujka 2004. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja:

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni rješenjem za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand - 6,0 m2, a za kiosk - 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1.Izrada silueta, karikatura, tatu portreta i sl.:
- P = 2,0 m2

2.Prodaja s klupa: lavanda, cvijeće, tekstil i sl.:
- P = 2,0 m2

3.Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, razglednica i sl.:
- P = 3,0 m2

4.Ostale pokretne naprave:
- P = 4,0 m2 odnosno po m2

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 9. travnja 2003. godine.

Klasa: 944-05/04-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-04-3

Mali Lošinj, 19. ožujka 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Dragan Balija, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr