SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRK
57

37.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENU
Statuta Grada Krka

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), u članku 106. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.«

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/09-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-09-8

Krk, 28. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=635&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr