SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from OVINODOLSKA 4613..4638

52.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji »Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/08), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Općinski načelnik.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr