SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA MATULJI
7

7.

Na temelju članka 34., stavka 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 3. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Matulji

I.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji, od strane osnivača, imenuje se:

- INES KINKELA, ugostitelj, iz Bregi, Frlići 54, rođ. 12. 5. 1955. god.,

- TEDI BABIĆ, dipl. ing. elek., iz Matulja, Dalmatinskih brigada 9, rođ. 28. 1. 11962. god.,

- ŽELJKO GRBAC, oecc, iz Brešca 11, rođ. 5. 6. 1962. god.,

- INGRID MRĐEN, dipl. iur., iz Matulja, Kvarnerska cesta 10, rođ. 3. 1. 1958. god.

II.

Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od 4 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/3

Ur. broj: 2156-04-04-03

Matulji, 25. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr