SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

4.

Na temelju članka 13a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Bakru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra je na svojoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2003. donijelo

ODLUKU
o izboru za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području Grada Bakra

Članak 1.

Za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području Grada Bakra izabire se SUZA d.o.o. Bakar, klanac b.b. Bakar.

Članak 2.

Gradsko poglavarstvo sklopit će sa trgovačkim društvom SUZA d.o.o. Bakar, Klanac b.b., Bakar ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja groblja na području Grada Bakra na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 564-02/02-01/50

Ur. broj: 2170-02-01-03-10/MS

Bakar, 25. veljače 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr