SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova
smještaja djece u dječjim vrtićima

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima (»Službene novine PGŽ« broj 45/08) iza članka 4. dodaje se novi članak, koji glasi:

»Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova poludnevnog boravka djece roditeljima-korisnicima usluga u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Čavle, u visini 50% cijene poludnevnog boravka mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene poludnevnog boravka snosit će roditelji-korisnici usluga dječjih vrtića.«

Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-10

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr