SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

48.

Na temelju članka 31. i članka 32. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) te članka 27. i 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade

Članak 1.

Za razmatranje i osiguravanje potreba građana u oblasti predškolskog odgoja, obrazovanja kao i drugih poslova utvrđenih aktima Općinskog vijeća, osniva se Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 2.

U Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuju se:

1. VLASTA ŠUPAK, predsjednica

2. MAJA JUGOVIĆ, članica

3. MARKO ŽUVIĆ, član

4. NADA LUKETIĆ, članica

5. MARIJANA KOŠĆIĆ, članica

koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda članova stručnih i javnih djelatnika, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili 5 članova Općinskog vijeća.

Mandat predsjednika i članova Odbora iz stavka 1. ovog članka traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća, ukoliko Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

Članak 3.

Radi razmatranja pojedinog pitanja iz svog djelokruga, na osnovi suglasnosti predsjednika Općinskog vijeća, Odbor može uključiti u rad znanstvene i druge stručne osobe.

Odbor o svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama pismenim putem izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

Zadužuje se predsjednik iz članka 2. ove Odluke da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke Općin

skog vijeća, predloži četvorogodišnji program rada Odbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-19

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr