SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

47.

Na temelju članka 31. i članka 32. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) te članaka 27. i 43. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
Općinskog vijeća Općine Čavle

Članak 1.

Za razmatranje i osiguranje potreba građana u oblasti kulture, športa i tehničke kulture kao i drugih poslova utvrđenih aktima Općinskog vijeća osniva se Odbor za kulturu, šport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 2.

U Odbor za kulturu, šport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuju se:

1. LIDIJA MOLNAR ČARGONJA, predsjednica

2. ARSEN SALIHAGIĆ, član

3. ZLATA MOHORIĆ, članica

4. GORDANA GRŽETIĆ, članica

5. ČEDO BORČIĆ, član,

koje se biraju iz redova članova Općinskog vijeća i iz reda članova stručnih i javnih djelatnika, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili 5 članova Općinskog vijeća.

Mandat predsjednika i članova Odbora iz stavka 1. ovog članka traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća, ukoliko Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

Članak 3.

Radi razmatranja pojedinog pitanja iz svog djelokruga, na osnovi suglasnosti predsjednika Općinskog vijeća, Odbor može uključiti u rad znanstvene i druge stručne osobe.

Odbor o svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama pismenim putem izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

Zadužuje se predsjednik iz članka 2. ove Odluke da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke Općinskog vijeća, predloži četvorogodišnji Program rada Odbora.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti od 9. srpnja 2009. godine objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 25/09.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-18

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr