SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

39.

Na temelju odredbe članka 76., st. 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Čavle
za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2009. godini, osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Posebnom dijelu drugih izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji športskih priredbi i natjecanja te redovito održavati športske objekte sukladno Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu«.

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 8. dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur.broj: 2170-03-09-01-08

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 

II. izmjene Programa javnih potreba u šp  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr