SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA ČAVLE
73

37.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe
i obrazovanja u Općini Čavle za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 5. st 1. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2009. godini, osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu.

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2009. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 8. dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2170-03-09-01-09

Čavle, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. izmjene Programa javnih potreba iz o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr