SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

111.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Ičići, Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 22/06) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština, na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom
društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja
sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija

I.

U glavi I. Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija (Klasa: 022-04/09- 03/3; Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-10 od 5. veljače 2009. godine i Klasa: 022-04/09-03/10; Ur. broj: 2170/1-05-01/6- 09-39 od 2. travnja 2009. godine) točke 1.-10., mijenjaju se i glase:

1. Obrtu KROASANA za obavljanje ambulantne prodaje pekarskih proizvoda i prodaje pića, vlasnika Željka Matijevića, V. Spinčića 2/3, Opatija

2. Obrtu MAC SPORT SUVENIRI za prodaju plažne opreme, vlasnika Mauricia Počekaja, Šet. M. Tita 15., Lovran, na dvije mikrolokacije

3. Trgovačkom društvu BESNIK d.o.o., Liburnijska bb.,Ičići, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i prodaju sladoleda u tipskom kiosku i na terasi

4. Trgovačkom društvu TISAK d.d., Slavonska avenija 2., Zagreb, za obavljanje prodaje tiska i pića

5. Ugostiteljskom obrtu MONTE CAPRA, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u tipskom objektu i na terasi, vlasnika Radivoja Bogdanića, A. Dminaka 36, Ičići

6. Ugostiteljskom obrtu SESAR&Co., za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u tipskom objektu i na terasi, vlasnice Martine Sesar, M. Tita 191, Opatija

7. Trgovačkom društvu KREDO DVA d.o.o., Liburnijska bb, Ičići za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u tipskom objektu i na terasi

8. Ugostiteljskom obrtu IGGY, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na terasi s vanjskim šankom, vlasnika Iga Kolmanića, Liburnijska 9, Ičići

9. Trgovačkom društvu MAREA d.o.o., Poljanska cesta 21., Ičići za djelatnost iznajmljivanja suncobrana, ležaljki, sandolina, pedalina i drugih sadržaja u moru

10. Obrtu POSJEDON, za postavljanje i iznajmljivanje trampoline, vlasnika Marina Dragojevića iz Rijeke, I. Lupisa 9 i Saše Valentića iz Crikvenice, Vinodolska 56

II.

U glavi III. riječi »do 31. prosinca 2010. godine«, zamjenjuju se riječima »do 30. lipnja 2016. godine«.

III.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-38

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=00001&odluka=111
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr