SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

118.

Na temelju članka 190. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« 121/99, 133/99 i 112/00) i članka 28. točka 17. alineje 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 4. sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 33/03, 16/04, 33/ 04, 3/05, 18/05, 28/05, 16/06, 39/06, 27/07, 9/08, 21/08, 42/08) u članku 3. stavku 1. dodaje se:

»- GRAD DELNICE

DINA MILETIĆ RIGO, dr. med.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-52

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr