SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

116.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 8. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 21/08 i 4/09) u članku 2. točke 2. i 9. mijenjaju se i glase:

»2. Tomislav Dizdar, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske, član,

9. Zlatko Mihelec, Ured Županije, tajnik Stožera.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-48

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=00001&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr