SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

89.

Na temelju članka 109., stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 4. sjednici 24. rujna 2009. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Neutrošena sredstva iz prvog polugodišta 2009. godine u iznosu 20.431.887,59 kuna prenose se u iduće razdoblje na korištenje sukladno Proračunu za 2009. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2009. godine te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-9

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr