SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD BAKAR
Grad Bakar

3.

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bakru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra je na svojoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2003. donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
za prijevoz putnika u javnom prometu

Članak 1.

Grad Bakar daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti za prijevoz putnika na relaciji Zlobin-Bakar-Zlobin, uključujući sva mjesta Grada Bakra trgovačkom društvu ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o. Rijeka, Jadranski trg 1b/3, Rijeka na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 2.

ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o. Rijeka plaćat će naknada za koncesiju u visini od 250d prodanih karata u obračunskom razdoblju.

Članak 3.

Cijena putničke karte bit će 5 kuna.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo Grada Bakra zaključit će ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti navedene u točki 1. ove Odluke sa trgovačkih društvom ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o. Rijeka, Jadranski trg 1b/3, Rijeka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-05/02-01/07

Ur.br.: 2170-02-01-03- /MS

Bakar, 25. veljače 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr