SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

40.

Temeljem članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo sa strane Općine Viškovo imenuju se sljedeći članovi:

1. Davorka Baćić

2. Ines Strenja Linić

3. Ante Mandalinić

II.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/14

Ur. broj: 2170-09-09-1-10

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr