SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

32.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju kapitalnog
projekta Općine Viškovo

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 18/08) u članku 2. stavak 1. alineji 1 broj »2.500.000« zamjenjuje se brojem »15.000.000«, a u alineji 2 broj »30.500.000« zamjenjuje se brojem »18.000.000«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/2

Ur. broj: 2170-09-09-01-5

Viškovo, 9. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr