SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

31.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj 7. rujna 2009. donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2009. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine (»Službene novine PGŽ« broj 45/08 i 10/09) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihodi od drugih izvora Proračuna 7.395.900,00 kuna

- prenesena sredstva 4.316.000,00 kuna


UKUPNO: 11.711.900,00 kuna


(slovima: jedanaestmilijunasedamstojedanaesttisućadevetsto kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.«

Članak 2.

Članak 5., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine čini:

1. Boćalište Marčelji 100.000,00 kuna

2. NK Halubjan Brnasi 45.000,00 kuna

3. Dom Marinići 200.000,00 kuna

4. Zdravstvena stanica-projekti i

pripremni radovi 130.000,00 kuna

5. Društveni sadržaj Milihovo-vrtić 10.110.000,00 kuna

6. Boćalište Marinići 100.000,00 kuna

7. Kastavska konoba Ronjgi 128.400,00 kuna

8. Osnovna škola: dovršenje projekta

rekonstrukcije kotlovnice 80.000,00 kuna

9. Spomen dom I. M. Ronjgov, idejni

projekt i uređenje 331.100,00 kuna

10. Turistička zajednica Viškovo:

uređenje prostora 85.400,00 kuna

11. Uređenje stare škole Marčelji 350.000,00 kuna

12. Uređenje objekta Crvenog križa

u Mladenićima 50.000,00 kuna


UKUPNO: 11.711.900,00 kuna


(slovima: jedanaestmilijunasedamstojedanaesttisućadevetsto kuna i 00/100)

Na kraju članka 5. dodaju se novi naslovi sa tekstom koji glasi:

»Stara škola Marčelji

uređenje prostora«

»Objekt Crvenog križa u Mladenićima

uređenje prostora«

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/09-01/14

Ur. broj: 2170-09-09-01-19

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr