SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
73

28.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće

Općine Viškovo, na 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 45/08, 6/09 i 10/09) u članku 6. iza stavka 1 dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

»Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2008. godini što iznosi 266.000 kn ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 3 mijenja se i glasi:

»O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće.«

Članak 3.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a koji glasi:

»Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Općini ako bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga.«

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. alineja 8. briše se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/10

Ur. broj: 2170-09-09-01-5

Viškovo, 7. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr